Cargo-skip fullasta med nye BMW-bilar på veg til europeisk marknad seglar forbi Fort Sumter ved innseglinga til Charleston hamn. Og vi på turistbåten i motsett retning. Dette er Charleston idag. Livleg by som lokkar med kolonihistorie, borgarkrigshistorie og verdas kanskje beste sjømatkjøkken.

1966833_10151892001562035_563618217_n

Historia kjem nært innpå livet. Midt i byen ligg slavemarknad-museet. Viktigaste slavemottak frå midt på 1700- talet til starten på 1800-talet. Og her starta borgarkrigen i 1861, med slaget om Fort Sumter. Dette fekk vi nært inn på livet idag.

Og så sjømat. Nemner berre oysters, gumbo, poor boy, crabs, stuffed shrimps, lobster. Resten må du oppleve sjølv.