img_5416_web

Ettermiddagen baud på linedance. I det imponerande teatret som kan romme 2000 tilskodarar, eit tre-etasjes, nesten 100 år gamalt, Missouri Theatre i St Joseph, i Hollywood Oriental stil. Der innstuderte Jenny heile tre linedansar som vi humpa og dumpa med på. Men etter kvart vart vi godkjende. Det gjekk i 8-delt takt, vi heldt stort sett linja, og det var lite knuffing oss imellom.

Alt i alt: Alle meinte til sist at vi meistra denne viktige kunsten her ute i pubane på prærien.

img_5424_web img_5421_web img_5420_web

img_5415_web img_5414_web img_5413_web

img_5426_web