1-IMG_3222

Vi kjører mye buss i Sør Amerika. Inntrykkene er mange langs landveien. Hva drømmer Katarina om når hun sovner bak de gule øyne? Bilde essay: Road Dreams.