«It is required that everybody keep absolute silence.» Ropte den ukjende soldaten på vakt ved den ukjende soldats grav. For 10 Borgelevar hadde nett kome myldrande opp bakken på Arlington National Cemetery. Så den strøkne vakta kom nesten ut av takt før han fekk snudd seg og sett oss på plass.

Imponerande lange rader kvite krossar. President JFKennedy og fru Jacklins grav. Og soldaten som er «known to nobody but God».

Ås etter ås bortover med gravstøtter. Her ligg falne i krig og folk med ærefull innsats for fedrelandet. Og stilt og fredeleg er det. I alle fall etter at vi var gått.

1-image_2