I disse timene vil vi inspirere deg til å uttrykke deg selv gjennom musikk. Om du ønsker å lære deg å spille et instrument, spille i band eller bruke stemmen din er disse timene for deg. Det finnes mange muligheter til å stå på scenen gjennom konserter på skolen og i byen vår.