Dette er valgfag med fokus på din hverdag og samfunnet du lever i, i en relasjon med dine medmennesker. Vi reflekterer over dagsaktuelle temaer, øker vår forståelse for andre kulturer og gir deg også muligheten til å engasjere deg i lokalsamfunnet på en trygg og god måte. Noen fag retter fokus på de store spørsmålene i livet, som: «Hva ønsker jeg med mitt liv?» og «Hva tror jeg egentlig på?»