Ålesund Folkehøgskole ligger idyllisk plassert mellom fjord og fjell 16 km fra Ålesund sentrum, 5 km fra Moa. Skolen er tilsluttet IMF Sunnmøre, den har plass til 115 internatelever og har ca 20 ansatte. Vi  er kristen – leken – aktuell – raus og ekte; vi KLARE det sammen. Skolen driver helårskurs med reisemålslinjer, sommerhotell, utleie av lokaler og catering. Skolens samlede areal er omkring 7000 m2 i skolebygg, idrettshall, festsal og internat.  I tillegg består eiendommen av åtte boenheter i fem hus.

På denne sida finner du våre utlysninger av ledige stillinger. All søknad til stillinger skjer på eget søknadsskjema. Dette skjemaet kan også brukes til å registrere åpen søknad og interesse for fremtidig ledig stilling ved skolen vår.

ER DU VÅR NYE MEDARBEIDER VED ÅLESUND FOLKEHØGSKOLE?

Fra 01.08.22 til 31.07.23 har Ålesund folkehøgskole ledig inntil 80 % vikariat som:

Teamleder tilrettelagt folkehøgskole

Ålesund folkehøgskole har ei Reise bo og fritids-linje(RBF) som gir tilbud om tilrettelagt folkehøgskole hjemlet i folketrygdloven § 10-6 om tilpassingskurs. 

Vi leter nå etter leder for vårt RBF-team. Leder er fagansvarlig og organiserer 3 lærere (inkl teamleder), to miljøarbeidere og tre miljøassistenter i det daglige arbeidet med elever som har fått godkjent tilpassingskurs støttet av NAV-midler.

Vi ser etter deg som ønsker å arbeide i kristen folkehøgskole og trives med å arbeide med ungdommer med behov for tilrettelegging. Fagbakgrunn kan være spesialpedagogikk, sosionom eller helsebakgrunn med minst 3 år relevant høyere utdannelse. Skolen kan vurdere om relevant praksis med samme elevgruppe kan erstatte noe av kravene til formell utdannelse som vi legger til stillingen.

Til administrasjonsdelen av stillingen ligger å utrede behov hos søkere, og sammen med rektor søke ut NAV-midler til neste års elever. God kjennskap til diagnoser og tilhørende behov, er dermed vesentlig for stillingen.

Til lærerdelen av stillingen hører sosialpedagogisk ansvar og tilsynsvakter som beskrevet i årsplaner og i samsvar med arbeidstidsavtale for lærere i folkehøgskolen. 

Stillingen lønnes etter tariffavtale mellom Virke og folkehøgskoleorganisasjonene.

For spørsmål til stillingen, ta kontakt med rektor Sven Wågen Sæther på epost eller mob 9282 7117.

Søknad sendes på søknadsskjema eller epost til rektor –  sven@alesundfhs.no innen 10. juni 2022 kl 12.00.

Søknadsskjema


Andre stillinger – åpen søknad

Vi har pr 26. april 2022 ingen andre ledige stillinger. Normalt legges det ut stillinger for høsten fra mars til juni. Vi sender informasjon pr epost om utlysninger til alle som siste to år har fylt ut søknadsskjema – Åpen søknad. 


Skjema for Åpen søknad

Dersom du ønsker å vise interesse for framtidig stilling ved Ålesund folkehøgskole – fyll ut dette skjemaet Åpen søknad og vi kontakter deg om noe blir ledig.