Denne sida inneholder nyttige informasjon om opplegget vårt for nye søkere. Mye av den samme informasjonen finnes i inntaksskrivet alle nye søkere får tilsendt.

Årsplan 

Skolestart for 2022-23 er satt til lørdag 27. august. Åpningsfesten starter kl.17.00. Innsjekk starter fra kl.10 og informasjonsmøte for elever og ansatte blir kl.14.00.

Vi vil gjøre oppmerksom på at endringer i årsplanen du fikk i inntaksskrivet har blitt endret, og redigert årsplan vil foreligge ved skolestart.

Viktige endring du kan notere deg er dette:

Noen frihelger gjennom året har blitt endret og planen bli som følger:

 • 16.-18.september utgår! Vanlig helg.
 • 4.-6.november frihelg (dette er rett etter Israel/Palestina/ Norge-turen og det er mulig for de som kommer fra Israel å hoppe av i Oslo torsdag kveld 3.november)
 • Venne- og familiehelgen blir i år den 18.-20.november. Påmelding vil bli lagt ut når arrangementet nærmer seg.
 • 25.-27. november utgår! Vanlig helg.
 • 27.-29.januar frihelg som planlagt.
 • Høstferie: Fredag 07.10 kl.11.15, til og med 16.10. Oppstart mandag 08.30.
 • Juleferie: Fredag 16.12. kl.11.15, til og med 2.januar 2023. Oppstart 3.januar kl. 08.30.
 • Vinterferie: Fredag 17.02.kl. 11.15, til og med søndag 26.2. Oppstart mandag 27.februar. Dette er avvik fra original kalender.
 • Påskeferie: starter når turen slutter. Dette kan være litt ulikt fra de forskjellige klassene. Så dette avtales internt i hver klasse. Men offisielt starter avspaseringstiden etter turen, onsdag 29.03 og vi går dermed rett inn i påskeferien. Oppstart etter ferien er 12.4. Reisedag 11.4.
 • Avslutningsfest er lørdag 13.5.

Timeplan

Som du kanskje har sett i årsplanen er ukene svært forskjellige. Men når vi har uker uten prosjekt og turer, kan en uke se slik ut:

Økonomi

Følgende er inkludert i våre priser:

 • Grunnkostnaden inkluderer dobbeltrom med dusj/wc. Vi har nesten ikke rom uten dusj/wc og har derfor valgt å inkludere dette. Dette utgjør ofte en tilleggskostnad på kr. 4000-7000 hos andre skoler.
 • Mange turer i Norge er inkludert i grunnkostnaden for alle elevene. Hos oss reiser alle enten til Israel og Vestbredden eller på alternativ tur til Sør-Norge. 
 • En lang linjereise er lagt inn i summen for hver reisemålslinje. For nær alle reisemålslinjene kan du velge Europa Explore sin reisemålstur for å få et billigere år. Da får du med deg turopplegget som for eksempel New Zealand Friluft gjennomfører i Norge og en lang reise i Europa. Det er denne kombinasjonen som ligger inne i grunnprisen.
 • Forholdsvis mange måltider er inkludert i våre turbudsjett. Dette er også noe å ta med seg når man sammenligner priser mellom skoler.

Under kommer en komplett kostnadsoversikt.  Vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i priser oppgitt på eksterne nettsted (www.folkehogskole.no). Det er denne oversikten som gjelder:

Kostnader 2022-2023

Skulle tabellen bli vanskelig å lese, forsøk å øke skjermbredden (liggende format hjelper)

Grunnkostnadene er fordelt på disse postene: 

Inn-meldingOpp-holdFellesturer NorgeSkole-pengerSUM BASIS
Felles alle:29008150063509450100 200

I tillegg har du noen valg som påvirker totalsummen:

Linje i NorgeLinje-reiseReise EuropaIsrael-turNorge-tur
Afrika Mangfold300025000XXXX209008200
Backpack Sunnmøre Australia400035000XXXX209008200
Multisport Australia40003500018000209008200
Reise Bo og Fritid300025000XXXX20900XXXX
Sunnmørsalpene Topptur Canada 60003500018000209008200
Travelstudy Active Europe300018000XXXX209008200
KRIK Fotball Europa400029000XXXX209008200
Friluft Sunnmøre New Zealand60003300018000209008200
Utforsk Sunnmøre & Sør Amerika40003100018000209008200
Voice New Orleans - New York300028000
XXXX209008200
Glassblåsing & kultur Europa 3000 + 600018000209008200
Dykking Faglinje3000 + 90001800020900XXXX

XXXX= Alternativ linjereise i Europa eller alternativ til Israelsturen er ikke valgbart for denne linja.

Total kostnad ligger mellom:

BilligsteDyreste
Afrika Mangfold136 400149 100
Backpack Sunnmøre Australia147 400160 100
Multisport Australia130 400160 100
Reise Bo og Fritid156 100156 100
Sunnmørsalpene Topptur Canada 132 400162 100
Travelstudy Active Europe129 400142 100
KRIK Fotball Europa141 400154 100
Friluft Sunnmøre New Zealand132 400160 100
Utforsk Sunnmøre & Sør Amerika130 400156 100
Voice New Orleans - New York139 400152 100
Glassblåsing & kultur Europa 135 400148 100
Dykking Faglinje151 100151 100

Andre kostnader
• Enerom 7 000,- pr. år. Enerom fordeles etter begrunnet søknad.
• Ekstra kostutgifter fra 400,- til 1 000,- pr. måned. Gjelder spesialkost for spesielle allergier, cøliaki, vegetar med mer.
• De fleste valgfag er gratis, men noen valgfag kan medføre en ekstra kostnad (eks. heiskort, mindre beløp til materiell, Crossfit og båtførerprøve). Dersom det er ledige plasser på dykkefaget, kan disse fylles fra de andre reisemålslinjene. Det koster kr 9 000 å være med på dykkeopplæringa i Norge og Israel.
• For alle reisemålslinjene har vi gjort turen til Travelstudy Active Europa valgbar som reisemål. Det gjør det mulig å for eksempel få med seg friluftsdelen til Friluft Sunnmøre New Zealand og velge en rimeligere langtur.

Annen viktig info:
• Avvik mellom ulike nettsted, katalog og denne betalingsplanen kan forekomme. Det er prisene i denne betalingsplanen som gjelder. Vi beklager om slikt avvik oppstår.
• Linjeturene starter og slutter i utgangspunktet fra Gardemoen. Tilslutningsturer/hjemreise kan komme i tillegg.
• Turen til Israel og linjeturene kan avvike +/- 10% fra det som er oppgitt. I tillegg ser vi oss nødt til å ta et forbehold rundt kronens kurs mot US$. Turene er priset ut fra en dollarkurs på 8,50 NOK. Først justeres prisen for endring i dollarkurs, så vurderes om vi må benytte +/- 10 % avviket.
• Noe av dykkeopplæringen skjer på fellesturen til Israel. Norgealternativet til Israelsturen lar seg derfor ikke kombinere med dykking.
• Innmeldingspenger blir ikke tilbakebetalt om man velger å ikke ta plassen likevel. Det samme gjelder 1. avdrag som forfaller 1. august.
• Depositum (kr 800) ligger innbakt i betalingsplanen du får, men tilbakebetales ved sluttoppgjøret når ikke noe er ødelagt eller nøkler mistet, når rommet er ok rengjort ved utflytting osv. 8
• Elever som slutter skolegangen i løpet av skoleåret må betale for seks uker etter at en er sluttet. Dette er ei fellesordning for folkehøgskolene og gjelder uansett grunn til at en slutter.

 

Halvårskurs

Skolen tilbyr halvårskurs, både høst og vår. Kostnadene for hvert kurs blir stort sett halvparten av helårskurset, men noen reiser og opplegg gjør at vårkursene er noe dyrere enn høstkurset:

Prisene for høstkurset 2022 finner du her: 

Prisene for vårkurset 2023 finner du her:

Valgbare opplegg med spesielle kostnader
Skolen gir tilbud om enkeltopplegg som de elevene som velger det må betale spesielt. Dette kan være heiskort og eventuell skileie på valgfag og skidager. Dykkerkurs fram mot dykkersertifikat er en mulighet dersom det er restplasser når dykkelinjene har fått sitt. Kostnadene til dykking er inkludert i linjeoppsettet over for de som har det som linjefag. Andre elever må selv dekke kostnader knyttet til dykking (utstyr og kursavgift), men skolen stiller med transport og skaffer instruktører. Fallskjermhopp og strikkhopping rundt om i verden er også noe enkeltelever velger å gjøre og som de selv må ta kostnaden med.

Lån og stipend
Går du på folkehøgskole, får du lån og stipend fra Statens Lånekasse for Utdanning. Som elev på folkehøgskole kan du få basisstøtte på inntil 110 200 kroner i undervisningsåret 2019–2020. Basisstøtten utbetales som et lån, hvor 40 prosent av lånet kan bli gjort om til stipend. Fra mai 2020 kan du søke støtte for skoleåret 2020-21. For mer informasjon ta kontakt med skolen eller lånekassen (www.lanekassen.no).

Høyskolepoeng
Elever som gjennomfører et folkehøgskoleår på 33 uker får 2 konkurransepoeng ved opptak til høyere utdanning i tillegg til alderspoeng under forutsetning av godkjent skoledokumentasjon og frammøte på 90%. Eleven må til vanlig bo på skolen for å få poengene.

Ordninger knyttet til andreårsstudenter
Ålesund folkehøgskole tilbyr et ledertreningsprogram for andreårsstudenter. Spesielt kvalifiserte og motiverte studenter som ikke har gått hos oss, kan også søke om å bli vurdert for disse plassene. Kvalifikasjon kan være fullført skoleår ved annen folkehøgskole eller bibelskole. Tre av disse stipendiatstillingene er knyttet til oppfølgingsarbeid på linjen Reise Bo og Fritid. Søknadsskjema finner du på ÅFHSintern. Ta kontakt for mer informasjon.

ÅFHSintern

Mer informasjon til årets elever og pårørende finnes her:

 

Les mer om skolen her: